top of page

Sportief

Het aanleren van de voetbalsport, en zeker in de jeugdreeksen moet gebeuren in de best mogelijke omstandigheden waarbij vooral bij de jongste het voetbalplezier centraal moet staan. De trainingen moeten daarom worden gegeven onder de deskundige leiding van bekwame, goed opgeleide en vooral gemotiveerde trainers. Tijdens de opleiding en begeleiding van onze jeugdspelers kijken ze ook verder dan alleen maar naar de voetbaltechnische, -tactische en –fysische ontwikkeling van de speler.

Naast de sportieve ambities van de eerste ploeg, wil de vereniging in de jeugdopleiding naast het huidige regionaal niveau, streven naar een provinciaal jeugdniveau.

  • Provinciaal niveau: het gericht ontwikkelen van spelers naar een zo hoog mogelijk individueel niveau om zo de kansen tot doorstroming te maximaliseren.

  • Regionaal niveau: iedereen de mogelijkheid bieden om wedstrijden te spelen! De vereniging verbindt zich er expliciet toe alle jongens en meisjes uit de gemeente en de regio de kans te geven een kwalitatieve voetbalopleiding te volgen.

2bffc3b96a284f48b616ee27ab380d27_ico.png
bottom of page